Darbai Įkainiai (EUR)+PVM
Miškotvarkos darbai
Miškotvarkos projekto rengimas iki 4,0 ha valdai 260
Už kiekvieną papildomą ha 20
Už valdos apžiūrėjimą (inventorizaciją) iki 3 ha 50
Už valdos apžiūrėjimą (inventorizaciją) virš 3 ha, eur/ha. 10
Biržių atrėžimas
Biržės kirtimui atrėžimas 1ha. 70
Ištisinis kirstinų  medžių matavimas plyno kirtimo biržėje(vidutinis stiebo tūris <0.5m3). 1m3 0,3
Ištisinis kirstinų  medžių matavimas plyno kirtimo biržėje(vidutinis stiebo tūris <0.3m3). 1m3 0,4
Ištisinis kirstinų  medžių matavimas plyno kirtimo biržėje(vidutinis stiebo tūris <0.1m3). 1m3 0,6
Kirstinų medžių matavimas, žymėjimas neplyno kirtimo biržėse. Už 1m³ 0,5
Ribinių linijų  pažymėjimas miške €/m.(esant orientyrams) 0,2
Ribinių linijų pažymėjimas miške: €/m. (esant tik riboženkliai) 0,4
Valksmų ženklinimas: €/ha 20
Miško atkūrimas ar įveisimas
Miško želdinimo-žėlimo projekto rengimas €/ha 30
Ž.Ū. paskirties žemės apželdinimo mišku projekto rengimas €/ha 50
Kiti įkainiai
Atvykimas iki valdos:  €/km 0,25