Nepriklausomi Miškininkai | Jaunuolynų ugdymas
545
page-template-default,page,page-id-545,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Jaunuolynų ugdymas

Pirmasis labai svarbus darbas miške po miško atkūrimo yra jaunuolynų ugdymas.
Iki 20 metų bet kokios sudėties medynuose atliekami jaunuolynų ugdymai. Jaunuolynų ugdymais mišriuose medynuose siekiama formuoti jų rūšinę sudėtį, šalinant stelbiančius nepagrindinių rūšių medžius bei krūmus ir sudarant pagrindinių rūšių medžiams optimalias augimo sąlygas. Grynuose medynuose siekiama sumažinti medynų tankumą ir taip susilpninti medelių konkurenciją, didinti medynų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams.
ES parama miškams pagal 2014 -2020 m. pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ skiriama privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams pagal parengtus miškotvarkos ir/arba miško želdinimo ir žėlimo projektus.
Finansuojamas vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas. Kai parama teikiama jaunuolynų ugdymui – mokama fiksuota 197 Eur išmoka už planuojamo išugdyti jaunuolyno hektarą. Didžiausia ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ yra 50 000 Eur. vienam projektui ir gali sudaryti iki 90 proc. projekto investicijų be PVM.
Mūsų miškininkai parengs dokumentaciją paramai miško ugdymui gauti, suorganizuos visus ugdymo darbus, paruoš pažymas apie išugdytus medynus.