Nepriklausomi Miškininkai | Kainos
571
page-template-default,page,page-id-571,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Kainos

Darbų Įkainiai
Miškotvarkos darbai:
Projekto parengimas iki 5,0 ha valdai 300 €
Už kiekvieną papildomą ha 30 €.
Už valdos apžiūrėjimą (inventorizaciją) iki 3 ha -80€.
Už valdos apžiūrėjimą (inventorizaciją) virš 3 ha,- 10€/ha.
Biržių atrėžimas:
Biržės kirtimui atrėžimas pagal miškotvarkos projektą- 70€/ha.

Biržės kirtimui atrėžimas be projekto- 100€/ha.
Ištisinis kirstinų medžių matavimas plyno kirtimo biržėje.  1ktm- 0,3€
Ištisinis kirstinų medžių matavimas neplyno kirtimo biržėje (einamieji, atrankiniai, atvejiniai ). 1ktm- 0,5€
Kirstinų medžių matavimas, žymėjimas neplyno kirtimo biržėse. (retinimai) 1ktm- 0,5€
Ribinių linijų pažymėjimas miške €/m.(esant orientyrams) 0,2€
Ribinių linijų pažymėjimas miške: €/m. (esant tik riboženkliai) 0,4€
Valksmų ženklinimas: 15 €/ha
Miško atkūrimas ar įveisimas
Miško želdinimo-žėlimo projekto rengimas 40€/ha
Ž.Ū. paskirties žemės apželdinimo mišku projekto rengimas 100 €/ha