Miško kainą sudaro:

  1. Žemės sklypo kaina.
  2. Medienos kaina kirtimo amžiuje.
  3. Pajamos iš vertinamo miško sklypo iki medyno kirtimo amžiaus (atmetus prognozuojamas išlaidas vertinamame miške iki medyno kirtimo amžiaus).

Jei vertinamas brandus medynas, nustatoma jo tūrio vertė pagal kertamų medžių vertinimo metodiką.

Jei vertinamas nebrandus medynas, prognozuojama jo tūrio vertė kirtimo amžiuje.

 

Nustatoma kertamų medžių  likvidinis tūris ir jo sortimentinė struktūra. Ji gali būti nustatoma keliais būdais:

a.)  pagal pagamintos produkcijos duomenis. Šiuo atveju, nustatomi sortimentų (rąstai, popiermedžiai, malkos ir kt.) tūriai.

b.) išmatuojant kertamus medžius ir pagal medžių tūrio struktūros lenteles nustatant sortimentų grupių (stambi, vidutinė, smulki padarinė, malkos) tūrius.

  1. Pagal medienos rinkos informaciją nustatomos medienos sortimentų ar jų grupių vidutinės apvalios medienos kainos.
  2. Pagal kertamų medžių sortimentinę struktūrą ir apvalios medienos kainas apskaičiuojama parduodamos medienos tūrio vidutinė kaina.
  3. Nustatomos kertamų medžių medienos ruošos  vidutinės išlaidos.
  4. Apskaičiuojama vidutinė kertamų medžių nenukirsto miško kaina.