Ilgus metus Lietuvos miškai buvo tik valstybinis turtas. Visus valstybinius miškus patikėjimo teise valdė valstybinės įmonės miškų urėdijos. Atgavus nepriklausomybę nemaža dalis miškų tapo privačiais, kita dalis rezervuota privatiza

vimui. Dauguma miško savininkų smulkūs, valdantys apie 3 ha ploto miško sklypus. Natūralu, kad tokiai mažai valdai samdyti ir išlaikyti miškininką buvo ir yra brandu. Siekdami to išvengti mes siūlome nepriklausomų miškininkų miško priežiūros paslaugas. Mūsų miško priežiūros paslaugos kompleksinės, o įkainiai -priklausomai nuo vykdomos veiklos miške.

Kuo mes skiriamės nuo miško savininkų kooperatyvų? Dauguma smulkių miško savininkų ėmė baimintis jungimosi į kooperatyvus dėl neskaidrių medienos pirkimo sandorių. Neretai kooperatyvų veikla prisidengia tik medienos pirkliai, kuriems miško savininkai mažiausiai rūpi.

Mūsų paslaugos orientuotos į miško savininką ir tvarią, ilgalaikę miškininkystę, tinkamą medienos išteklių naudojimą, biologinės įvairovės išsaugojimą.

Mūsų veikla miške:

 • Miško apsaugos prevencija.
 • Sanitarinė miško apsauga.
 • Miškotvarkos planų rengimas, derinimas.
 • Biržių rėžimas visiems kirtimams.
 • Kirstinų medžių žymėjimas.
 • Dokumentacijos kirtimo leidimo išdavimui rengimas.
 • Miško ruošos darbų priežiūra.
 • Miško sandėlio apskaita ir pridavimas miško savininkui.
 • Kirtavietės želdinimo projektų rengimas.
 • Miško želdinimo priežiūra
 • Miško želdinių ir žėlinių apskaita.
 • ES dokumentų paramai gauti rengimas.
 • Valdos planų derinimas su miško savininku individualiai.
 • Garantuojame darbų skaidrumą.